Vyšetření v těhotenství: prohlídky a ultrazvukové screeningy

Vyšetření v těhotenství: prohlídky a ultrazvukové screeningy

Celá řada vyšetření se dělá především z preventivních důvodů, aby si maminka mohla být jistá, že je s miminkem vše v pořádku a vyvíjí se tak, jak má. Do těhotenské poradny je třeba se zapsat do 12. týdne těhotenství. Nastávající maminka dostane těhotenský průkaz, ve kterém bude mít k dispozici termíny i výsledky všech potřebných vyšetření. 

Vyšetření nutná do 12. týdne těhotenství

Už při první návštěvě poradny se provádí odběr krve – pro zjištění krevního obrazu, krevní skupiny a Rh faktoru, vyšetření protilátek, zjištění HIV, syfylisu, žloutenky typu B, vyšetření hormonů štítné žlázy a také hladiny cukru v krvi. Lékař dále provede kontrolu děložního čípku (kolposkopické vyšetření a odběr cytologie). Při ultrazvukovém vyšetření se pak zjišťuje přítomnost srdeční akce plodu, upřesňuje se délka těhotenství a také předpokládaný termín porodu.

Kombinovaný prvotrimestrální screening před 13. týdnem 

Jedná se o kombinaci krevních odběrů a ultrazvukového vyšetření. Cílem je zjistit případné riziko nejčastějších chromozomálních vad (Downův syndrom, Edwardsův syndrom aj.), preeklampsie či růstové restrikce (opoždění růstu) plodu. Z krve odebrané mezi 10. až 12. týdnem se stanovuje hladina PAP, free beta HCG a volného estriolu.

Při ultrazvukovém vyšetření se stanovuje přesná datace těhotenství dle temenokostrční délky plodu. Vyšetřující se zaměřuje mimo jiné na šíjové projasnění (NT – nuchální translucence) a zjištění přítomnosti nosní kůstky (NB –  nasal bone). Dále lékař kontroluje i základní hrubou morfologii, tedy končetiny, celistvost stěny břišní, přítomnost mozkových struktur apod.

Ultrazvukový screening ve II. trimestru

Vyšetření se provádí se ve 20. až 22. týdnu těhotenství. Kontroluje a hodnotí se podrobná morfologie plodu s cílem diagnostikovat možné vrozené vývojové vady. Současně se určí také lokalizace placenty a množství plodové vody. Screening může být doplněn také o ultrazvukové vyšetření srdce plodu (fetální echo) k vyloučení vrozených vývojových vad srdíčka. Toto vyšetření provádí specialista (dětský kardiolog) na základě doporučení z prenatální poradny. Ultrazvukové vyšetření nemůže odhalit všechny možné vývojové vady plodu, ale je velmi důležité a potřebné ho podstoupit. 

Dobré vědět: Screening ve 2. trimestru je součástí prenatální péče, tudíž je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Test na těhotenskou cukrovku – oGTT

Mezi 22. až 24. týdnem těhotenství je nastávající maminka odeslána na vyšetření zjišťující přítomnost těhotenské cukrovky. Jedná se o vyšetření tolerance cukru pomocí orálního glukózového tolerančního testu (oGTT). Porovnává se při něm hladina glukózy nalačno a po vypití glukózového roztoku. I když může být vypití sladkého roztoku pro ženu nepříjemné, je potřeba tento test podstoupit. Neřešená těhotenská cukrovka může negativně ovlivnit zdraví matky i vývoj a zdraví miminka. U maminek s negativním Rh faktorem se zároveň z odebrané krve vyšetřuje i přítomnost protilátek.

Ultrazvukový screening ve III. trimestru 

Mezi 30. až 32. týdnem těhotenství podstupuje žena další ultrazvukové vyšetření, druhý screening. Některé vývojové vady se totiž mohou projevit až ve III. trimestru (například vývojové vady ledvin). Při tomto vyšetření se sleduje morfologie plodu, vyšetřuje se růst a proporcionalita plodu – tedy zda růst plodu nezaostává a nedochází k růstové restrikci. Zároveň se sleduje placenta a množství plodové vody. 

Také toto vyšetření je součástí prenatální péče a je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Test na GBS (přítomnost streptokoka)

Kolem 36. týdne je potřeba provést test na přítomnost streptokoka skupiny B v porodních cestách. Při návštěvě prenatální poradny odebere lékař stěr z hrdla děložního, poševního vchodu a hráze a odešle vzorky na kultivaci. Někdy se vyšetřuje i přítomnost této bakterie v moči. V případě pozitivního výsledku je doporučeno podání antibiotik při porodu (aplikují se dvě dávky s odstupem). Cílem je, aby se miminko nenakazilo při průchodu porodními cestami a nebylo ohroženo novorozeneckou streptokokovou sepsí. Tato sepse patří k závažným stavům.

Registrace do porodnice 

V době mezi 36. a 38. týdnem je čas se registrovat do vybrané porodnice. K registraci odesílá ženu lékař z prenatální poradny s potřebnou dokumentací. Při fyziologickém těhotenství zůstává i po provedení registrace nastávající maminka v péči svého gynekologa. Po termínu porodu je rodička předána do péče poradny při registrované porodnici. Neznamená to ovšem, že pokud rodička nebude registrována v konkrétní porodnici, že by v této porodnici nemohla rodit.