GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR) pro webovou stránku prirozenyporod.com

Děkujeme, že jste se rozhodli navštívit webovou stránku prirozenyporod.com a projevili zájem o náš newsletter. Chceme vám sdělit, že ochrana vašich osobních údajů je pro nás zcela zásadní a jednáme s nimi pečlivě a zodpovědně. Tato zpráva vás informuje o tom, jaké osobní údaje sbíráme, jak je používáme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s jejich zpracováním.

1. Sběr osobních údajů pro newsletter
Pro účely zasílání newsletterů sbíráme pouze vaši e-mailovou adresu, kterou nám dobrovolně poskytnete při přihlášení k odběru. Váš souhlas se zpracováním těchto údajů je pro nás nezbytný a zároveň i základem legálního zpracování podle nařízení GDPR.

2. Účel zpracování osobních údajů
Vaši e-mailovou adresu použijeme výhradně pro zasílání našeho newsletteru, který obsahuje užitečné informace, tipy, novinky, a další relevantní obsah související s tématem přirozeného porodu. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami a nebudou použity pro jiné účely než ten, ke kterému jste nám dali souhlas.

3. Uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, dokud budete odběratelem našeho newsletteru. Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru, vaše e-mailová adresa bude neprodleně odstraněna z našeho seznamu kontaktů.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Podle nařízení GDPR máte několik práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

a. Právo na přístup: Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

b. Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

c. Právo na vymazání: Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly sbírány, nebo pokud odvoláte svůj souhlas.

d. Právo na omezení zpracování: V určitých případech máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

e. Právo na přenosnost údajů: Máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

f. Právo vznést námitku: Máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

5. Kontaktní informace
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo jakýchkoli jiných souvisejících záležitostí, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme za váš důvěru a že jste s námi spojili svůj zájem o téma přirozeného porodu. Vaše soukromí je pro nás klíčové a budeme se snažit ochraňovat vaše osobní údaje tak, jak nám nařizuje GDPR.