Porod do vody

Zvažujete porod do vody? V naší porodnici vám tento způsob porodu rádi umožníme.

Co konkrétně vnímá naše porodnice pod termínem „porod do vody“? Myslíme tím takový způsob vedení porodu, kdy vypuzovací fáze II. doby porodní probíhá pod úrovní vodní hladiny.

Porod do vody umožňujeme rodičkám, které splní následující podmínky:

 • Fyziologicky probíhající těhotenství s jedním plodem v poloze podélné hlavičkou po ukončeném 37. týdnu gravidity.
 • Fyziologický porodnický nález při přijetí rodičky k porodu.
 • Fyziologický – reaktivní CTG záznam při přijetí k porodu.
 • Nepřítomnost porodnických komplikací při minulých porodech.
 • Při pobytu rodičky v lázni je nutná neustálá přítomnost jedné osoby a další kvalifikované osoby poblíž pro případný transport rodičky z lázně.
 • Vypuzovací fázi II. doby porodní je osobně přítomen porodník i pediatr.
 • Rodička porod do vody aktivně žádá a podepíše „informovaný souhlas“ (viz níže). V případě přítomnosti partnera při porodu do vody podepíše tento souhlas i on. Informovaný souhlas musí být podepsán před vstupem rodičky do vodní lázně (vany).

Porod do vody nelze provést, pokud se vyskytne:

 • Jakákoli patologie v průběhu I. nebo II. doby porodní.
 • Podání analgetik 4 hodiny nebo méně před vstupem do lázně.
 • Podání epidurální analgezie.
 • Známé infekce rodičky – např. hepatitis, HIV atd.

porod do vody

Text informovaného souhlasu:

Porodem do vody rozumíme takový průběh závěrečné fáze porodu, kdy se hlavička, novorozenec i celé jeho tělo porodí pod úrovní vodní hladiny.

Možnost vedení porodu do vody stanoví porodník po Vašem přijetí k porodu poté, jakmile zhodnotí Váš celkový tělesný rodičky, provede porodnické vyšetření a zhodnotí záznam srdeční akce plodu provedený na kardiotokografu.

V průběhu porodu je možné využít pobytu ve vodě i opakovaně.

Dojde-li v kterékoli fázi porodu k neočekávaným komplikacím, je nutno okamžitě pobyt ve vodě ukončit a uposlechnout doporučení odborného personálu.

Tento způsob porodu je považován za bezpečný, jedná-li se o zcela normální průběh porodu. Pozitivním efektem pro Vás u takto vedeného porodu je obvykle úleva při bolesti, možnost měnit polohu těla v průběhu porodu, provádí se méně nástřihů hráze. Dosud nebyl jednoznačně prokázán negativní ani pozitivní účinek takto vedeného porodu na novorozence.

U novorozence může dojít k vdechnutí plodové vody s nutností odsátí dýchacích cest eventuálně s intubací (zavedením kanyly do průdušnice) nebo k infekčním komplikacím – stejně jako při každém porodu, aniž by toto bylo způsobeno samotným porodem do vody.

Celý soubor informovaného souhlasu najdete ke stažení zde.