Medailonky

Poznejte více, kdo se každý den stará o zdraví a pohodu maminek a miminek

MUDr. Patricie Kotalíková

Náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči
Primářka dětského oddělení

„Děti jsou největším darem a neskutečně obohatí náš život. Je krásné být přítomna u zrození nového života. Kontakt s dětmi mě velmi nabíjí.“

MUDr. Patricie Kotalíková vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a po ukončení studia v roce 1996 nastoupila na dětské oddělení v Kadani. Od roku 2005 na témže oddělení působí jako primářka. Má 2 syny a dny, kdy se narodili, považuje za ty nejkrásnější ve svém životě. Od vyvdané dcery má také 2 vnučky. Nejraději tráví čas s rodinou, která je pro ni vším. Má ráda přírodu, zahradu, tanec, kutilství a rybaření.

MUDr. Jana Oulická

Lékařka gynekologicko-porodnického oddělení, zástupkyně primářky

„Každé ženě chci poskytnout odbornou lékařskou péči, respekt a podporu. Na mojí práci mě těší rozmanitost, její vysoká odbornost a spokojené pacientky.“

MUDr. Jana Oulická vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, absolvovala stáž ve FN Motol a získala atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Své vzdělání uplatňuje při práci v celém spektru oboru – porodnictví, gynekologie, ultrazvukové diagnostiky i ambulantní péče. Ve své praxi podporuje přirozený porod v porodnici a jako porodník dohlíží na nekomplikovaná těhotenství a porody, u kterých řeší případné komplikace.

Ráda se vzdělává ve svém oboru i v alternativách. Jen za roky 2018 až 2022 o tom svědčí i certifikát z teoretického ultrazvukového kurzu FMF, Diplom celoživotního vzdělávání a mnoho dalších absolvovaných specializovaných kurzů v oborech týkajících se gynekologie, ultrazvukové a prenatální diagnostiky, ale i aromaterapie. V roce 2022 získala licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví a licenci pro výkon funkce lektorky v lékařské praxi.

V Nemocnici Kadaň pracuje od roku 2005 na gynekologicko-porodnickém oddělení. Péči poskytuje také v Ambulanci dětské gynekologie, v Gynekologické ambulanci Vejprty a v soukromé gynekologické ambulanci Gynwell.

MUDr. Monika Hlaváčková

Dětská lékařka, praktická lékařka pro děti a dorost
Lékařka dětské ultrasonografie
Lékařka v přípravě v oboru neonatologie

„Obor neonatologie je pro mne nejoblíbenější a nejdůležitější součástí dětského lékařství. Ráda pečuji ve svém oboru o novorozence, práce s těmito křehkými a nejmenšími pacienty mne baví a zajímá nejvíce. Mojí největší radostí je, když se podaří nemocné miminko vyléčit. Mám 3 děti a příchod mých dětí na svět byl nejkrásnější událostí v mém životě. Připomínám si tento moment často, když na porodnici přichází na svět další nový život. Mými koníčky jsou koně, hra na klavír, golf a cestování.“ MUDr. Monika Hlaváčková absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2003, poté pracovala v Nemocnici Ostrov a v Nemocnici Kadaň na dětském a novorozeneckém oddělení. Získala atestaci z dětského lékařství, praktického dětského lékařství a Diplom celoživotního vzdělávání lékařů.

V roce 2009 obdržela licenci České lékařské komory v abdominální ultrasonografii a provádí ultrazvuková vyšetření dětských pacientů. Absolvovala stáž Ultrasonografie mozku na Klinice dětské neurologie v Thomayerově nemocnici v Praze, kurz Abdominální ultrasonografie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a stáž Echokardiografie u dětí v Dětském kardiocentru Nemocnice Motol v Praze. Získala kvalifikaci České resuscitační rady v resuscitaci novorozence „Newborn Life Support Provider“.

Více než 4 roky pracovala na novorozeneckém oddělení a JIP v perinatologickém centru Nemocnice v Karlových Varech, kde prováděla, ve spolupráci se Záchrannou službou karlovarského kraje, transporty novorozenců na specializovaná pracoviště.

Připravuje se na atestaci z neonatologie na novorozeneckém oddělení Nemocnice Kadaň, v perinatologickém centru Nemocnice Lochotín v Plzni a v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí.

MUDr. Marek Selko

Lékař novorozenecké části dětského oddělení v Kadani

Lékař pooperační JIP dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Motole

Rodák z Bratislavy, který v roce 2000 úspěšně absolvoval tamní Lékařskou fakultu Univerzity Komenského, je atestovaným pediatrem I. stupně, pediatrickým intenzivistou a dětským kardiologem.

Celý svůj profesní život se specializuje na péči o kriticky nemocné novorozence, zejména na péči o novorozence s vrozenými vadami srdce.

Marek Selko má rozsáhlou praxi z mnoha pracovišť. Zkušenosti sbíral nejen na dětských klinikách na Slovensku, ale hlavně ve Fakultní nemocnici v Motole, kde v letech 2005–2016 působil nejprve jako sekundární lékař pooperační jednotky intenzivní péče a poté jako zástupce vedoucího lékaře pooperační JIP dětského kardiocentra.

V letech 2005–2016 působil v pražské Všeobecné fakultní nemocnici jako lékař na Klinice dětského a dorostového lékařství. V rámci vedlejšího pracovního poměru zde pracoval na pohotovosti, kde se specializoval na letecký nebo sanitní transport kriticky nemocných novorozenců hlavně v okolí Středočeského kraje a také jako dětský kardiolog pracoval v benešovské, hořovické nebo pražské nemocnici v Nových Butovicích.

V současné době působí v ambulancích dětské kardiologie na dětském oddělení Nemocnice Kadaň, na Poliklinice AKESO v pražských Nových Butovicích nebo na dětském oddělení mostecké nemocnice.

A proč si vybral zrovna tento obor? „Jako medik 6. ročníku jsem před státnicemi z pediatrie vykonával praxi na oddělení patologických novorozenců s JIRP, I. dětské kliniky LFUK a DFNsP v Bratislavě a tak moc mi novorozenci učarovali, že jsem na kliniku nastoupil ihned po státnicích. Právě tady jsem se seznámil s celou škálou novorozeneckých patologií kromě vrozených vad srdce.“

Kardiologie ho však přitahovala po celou dobu studií medicíny (původně chtěl být kardiochirurgem), tak po více jak 5 letech odešel do pražského Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se staral o děti po operaci vrozených srdečných vad. Na tamním pooperačním oddělení pracuje na částečný úvazek dodnes. „Je to láska na celý život, bez toho adrenalinu to prostě nějak nejde.“

Vladimíra Chamulová

Vrchní sestra na gynekologicko-porodnickém oddělení

„Svou práci se snažím dělat s láskou a největší odměnou je pro mě spokojenost maminek.“

Vladimíra Chamulová působí jako staniční sestra na gynekologicko-porodním oddělení. Na svou profesní dráhu se připravovala na Střední zdravotnické škole v Chomutově a titul diplomované porodní asistentky získala na Vyšší odborné zdravotnické škole J. E. Purkyně v Mostě. Po ukončení studia v roce 2005 začala svou praxi jako porodní asistentka v Nemocnici Kadaň, v letech 2008-2014 následovala praxe v gynekologické ambulanci, kde od roku 2014 pracuje jako staniční sestra. Nejraději tráví čas se svou rodinou a ráda cestuje.

Gabriela Hefnerová

Staniční sestra novorozeneckého oddělení
Laktační poradkyně

„Práce dětské sestry je pro mě posláním. Odměnou je pro mě pohled na zdravé spokojené miminko a šťastnou maminku.“

Gabriela Hefnerová vystudovala SZŠ v Chomutově. Coby laktační poradkyně se vzdělává u Laktační ligy. V souladu s tím je pro ni samozřejmostí i podpora kojení bezprostředně po porodu. Maminkám se snaží nabízet individuální přístup, vstřícnost a dostatek soukromí v péči o miminko a kojení. Má dvě dospělé děti, miluje svou rodinu, procházky v přírodě, kolo, lyže a také své „vnouče“ psa Karla.